top of page

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmt. Düzenleme Genel Müdürlüğünce yapılan bilgilendirme..


Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında, yetki belgesi sahibi firmaların, firmalarında meydana gelen unvan, adres, sermaye, kişilere ilişkin değişiklikleri bağlı bulundukları Bölge Müdürlüklerine bildirmekle yükümlü oldukları belirtilmiş olup yönetmeliğin 30. Maddesinin 2.fıkrasının (b) bendinde yer alan “Pay sahipliği bakımından hisselerinin asgari %51’i aynı gerçek veya tüzel kişilere ait olan tüzel kişilerin uluslararası eşya taşımacılığı yetki belgelerinin eki taşıt belgelerinde kayıtlı özmal taşıtlar;

Bakanlıktan önceden izin alınmak suretiyle bunlar arasında müştereken kullanabilmelerine” imkân tanıyan iş ve işlemlerin de daha hızlı ve verimli yürütülebilmesi amacıyla Genel Müdürlük yerine Bölge Müdürlüklerince yapılmasının uygun bulunduğu bildirilmiştir.


Üye firmalarımızın, ilgili başvurularını bağlı bulundukları Bölge Müdürlüklerine yapmaları ve sorun yaşamamaları adına firmalarındaki tüm değişiklikleri (hisse payları, ortaklık, adres bilgisi, vb.) yine Bağlı bulundukları Bölge müdürlüklerine vakitlice bilgilendirmeleri önem arz etmektedir.

Üyelerimizin dikkatine sunulur.


Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
Son Paylaşımlar
Arşiv
Bizi Takip Edin
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page