CORONA VİRÜS NEDENİ İLE UBAK İZİN BELGESİ CEZA PUANI UYGULAMALARI HAKKINDA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda Corona Virüs nedeniyle, UBAK İzin Belgesinin tek yönde en az 6 sefer kullanılması zorunluluğu Temmuz ayı sonuna kadar uzatılmıştır. UBAK İzin Belgelerini 6 seferden az kullanan firmaların ceza puanı uygulanmaksızın bu belgeleri iade etme süresi 30 Haziran tarihine kadar uzatılmıştır. UBAK İzin Belgesi eki Karayolu Karnesi kullanımı ile ilgili bilgilerin süresi içerisinde e-devlet kapısı üzerinden bildirilmemesinden dolayı her belge için 1 ceza puanı uygulanması 2020 yılı Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs ayları için uygulanamaması uygun görülmüştür. Bununla birlikte, taşımacı firmaların UBAK İzin Belgeleriyle yapmış oldukları taşımalara il

ÜCRETSİZ İZİNE ÇIKARILAN PERSONELLER İÇİN 28-PANDEMİ ÜCRETSİZ İZİN KODU SİSTEME TANIMLANDI

Bilindiği üzere, 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 4857 sayılı İş Kanunu’na geçici 10’uncu madde eklenerek işverenlere işçilerini ücretsiz izine çıkarabilme hakkı tanınmıştı. Söz konusu husus ile ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yeni bir düzenleme yapılmış olup, işveren tarafından 7244 sayılı Kanun kapsamında ücretsiz izine çıkarılan sigortalıların Aylık Prim Hizmet Bildirgelerinde bildirilmesi adına yeni bir eksik gün kodu sisteme tanımlanmıştır. İşverenler 7244 sayılı Kanun kapsamında ücretsiz izine çıkardıkları çalışanlarının eksik gün nedenle

YETKİ BELGELERİNDE ASGARİ KAPASİTE KAYBINA İLİŞKİN KORONAVİRÜS TEDBİRİ

Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuru kapsamında, koronavirüs (Covid-19) yayılımının önlenmesi ve vatandaşlara etkisinin en aza indirilmesi teminen; 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği (KTY) çerçevesinde düzenlenen yetki belgeleriyle ilgili olarak; - KTY'nin 14 üncü maddesinin 21 inci fıkrası gereğince asgari kapasite kaybına ilişkin 630 günlük süre hesabının 01.03.2020 tarihinden başlamak üzere durdurulması hususu uygun görülmüştür. Bahse konu 14 üncü madde 21 inci fıkra aşağıda dikkatinize sunulmaktadır: (21) Yetki belgesi sahipleri, yetki belgesi eki taşıt belgelerinde kayıtlı taşıtlarının; a) Kazaya uğradığı, yandığı, hurda

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMELERİNİN VERİLME VE ÖDEME SÜRELERİ UZATILDI

30 Nisan 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2019 hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 1 Haziran 2020 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır. Üyelerimizin bilgilerine önemle sunulur.

T.C. TİCARET BAKANI RUHSAR PEKCAN' DAN NAKLİYECİLERE TEŞEKKÜR

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan pandemi sürecinde ticareti taşıyan nakliyecilere yönelik teşekkür yayınladı. Pekcan “Pandemi süresince ülkemizin ve ticaret ortaklarımızın ihtiyaçlarının karşılanması için büyük bir sorumluluk alarak fedakarca çalışan uluslararası nakliyecilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

ARAÇ MUAYENELERİNE İLİŞKİN GENELGE YAYINLADI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Covid-19 salgını nedeniyle araç muayenelerine ilişkin yayınlanan Genelge kapsamında aşağıdaki hükümler paylaşılmıştır: 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 35 inci maddesinde "Muayene süresi geçirilen her ay için muayene ücreti, yetki verilen gerçek veya tüzelkişi ya da alt işleticiler tarafından, %5 fazlası ile tahsil edilir" hükmü yer almaktadır. Bununla birlikte 23/9/2004 tarihli ve 25592 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Araç Muayeneleri İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmeliği'ne, 3/4/2020 tarihli ve 31088 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile eklen

BAKÜ LİMANI' NDA TIR PARK ÜCRETLERİ PEŞİN ALINMAYA BAŞLANDI

Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından iletilen bilgilendirme kapsamında, Azerbaycan'da tır parklarında yaşanan sorunlara ilişkin Dışişleri Bakanlığı'nın 15 Nisan 2020 tarih ve 31244819 sayılı yazısının bir örneği paylaşılmıştır. Dışişleri Bakanlığı'nın söz konusu yazısında devamla, Bakü Büyükelçiliğimizle temasa geçen Bakü Liman İdaresi Başkanı Taleh Ziyadov tarafından, Türkmenistan'a dorselerini gönderdikten sonra Bakü Limanı'nda dorselerinin geri dönmesini bekleyen yaklaşık 80 TIR şoförümüzün limanda talep edilen günlük 10 Dolar tutarındaki park ücretini ödemek istemediklerini ifadeyle, bu çerçevede 15 Nisan Çarşamba tarihinden itibaren limana gelen şoförlerden park ücr

FEDERAL ALMANYA İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SCHENGEN VİZELERİ HAKKINDA GENELGESİ

Federal Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer tarafından imzalanan genelgede; 17 Mart 2020 veya 17 Mart 2020 sonrası ve bu genelgenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Federal Almanya topraklarına seyahat etmiş ve genelgenin yürürlüğe girdiği tarih itibaren Federal Almanya topraklarında bulanan yabancıların vize sürelerinin bitimiyle itibaren 30 Haziran 2020 tarihine kadar vize (oturum) süreleri uzatılmıştır. Sözkonusu genelgenin uygulama başlangıç tarihi: 8 Nisan 2020 İlgili genelge için tıklayınız (Almanca)

ANKARA VE İZMİR'DEN İTALYA SCHENGEN VİZE BAŞVURULARI YENİDEN BAŞLAMIŞTIR.

Derneğimize yapılan bilgilendirmeye göre İtalya Büyükelçisi tarafından iletilen bilgiye istinaden İtalya Ankara Büyükelçiliği ve İzmir Konsolosluğu ile ilgili VFS Global ofislerinin sınırlı saatlerde de olsa Tır şoförü Schengen vize başvurularının kabulü için açık tutulduğu iletilmiştir. Bu kapsamda; İTALYA (Ankara Büyükelçiliği) Atatürk Blv No:118, 06680 Çankaya/Ankara VFS Global, sadece Çarşamba günleri vize hizmeti vermektedir. Mesai saatlerine ulaşmak için lütfen tıklayınız. İTALYA (İzmir Konsolosluğu) Cumhuriyet Meydanı, Cumhuriyet Apt, No: 12 / 3, 35212 Alsancak / İZMİR VFS Global, sadece Çarşamba günleri vize hizmeti vermektedir Mesai saatlerine ulaşmak için lütfen tıklayınız. İTALYA

SETE LİMANINI KULLANAN FİRMALARIMIZIN ÖNEMLE DİKKATİNE

Bildiğiniz gibi Covid-19 salgını nedeniyle ülkemizde ve tüm Avrupa' da önleyici düzenlemeler yapılmaktadır. bunlardan en önemlisi de insanların toplu halde bir arada bulunmasının engellenmesidir. Bu kapsamda Sete Limanı da şoförlerin limanda toplanmalarını engellemek amacıyla ek tedbirler almıştır. Buna göre Cuma günleri öğlen 12:00' den Pazartesi günleri sabah 07:00' ye kadar komple araçların limana girişlerine izin verilmeyecektir. Bu zaman aralığında sdece treyler değişimi ve konteyner bırakıp-almak için limana girişlere izin verilecektir. Bu amaçla limana giren çekici ve şoförlerin aynı gün limanı terk etmesi gerekmektedir. Sürücülerin Sete çevresinde park edebilecekleri servis alanları

AB ÜLKELERİNDEKİ SEYAHAT KISITLAMALARI NEDENİYLE YURTDIŞINDA VİZESİ DOLAN SÜRÜCÜLERİMİZ İÇİN ÖNEMLİ

30 Mart 2020 tarihinde Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan yeni bir Tebliğ kapsamında, AB ülkelerinde uygulanan seyahat kısıtlamaları nedeniyle süresi biten vizelerin uzatılması için yetkilendirilen Ulusal Makamlar Listesi yayınlanmıştır: Vize Sürelerinin Uzatılması İçin Yetkilendirilen Ulusal Makamlar Listesi (EK 2 ) Ulusal Makamlar Listesi (Türkçe açıklamalı) ( EK 1) Vize geçerlilik ve kalış sürelerinin dolması nedeniyle halen sürücüsü yurtdışında olup sorun yaşayan firmalarımızın, sürücülerinin vizelerinin uzatılması için bulundukları AB ülkelerindeki bu mercilere başvurmaları gerektirmektedir. Vize uzatma başvurularında, AB’nin yayınladığı Tebliğ metni de referans gösterilebilir : “

SARP SINIR KAPISINDA 14 GÜNLÜK EVDE KARANTİNA SÜRESİNE UYMAYAN TIR SÜRÜCÜLERİ HAKKINDA ÖNEMLİ UYARI!

Sarp Kara Hudut Kapısı Mülki İdare Amirliği tarafından iletilen bilgilendirmeye göre; Artvin Valiliği İl Hızıssıhha Kurulu'nun COVID-19 salgınına yönelik almış olduğu tedbir kararlarına istinaden 2 Nisan Perşembe günü saat 24:00 itibariyle, yurtdışından gelen ve Türkiye'de 14 günlük evde karantina süresini tamamlamayan TIR sürücülerinin yurtdışına çıkışlarına izin verilmeyeceği hatırlatılmaktadır. Ancak, yapılan duyurulara rağmen 14 gün karantina süresine tabi evde dinlenmesi gereken sürücülerin araç değişikliği için GTI Tır Parkına geldiği ve kapıda zorluk yarattığı bildirilmektedir. Firmaların 14 gün karantina süresi dolmamış sürücüleri değişime göndermemesi gerekmekte olup aksi takdirde f

YETKİ BELGESİ VERİLMESİNE DAİR ALINAN KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ

Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından koronavirüsün (COVID-19) yayılımının önlenmesi ve vatandaşlara etkisinin en aza indirilmesini teminen; 03.04.2020 tarihi saat 23:59'dan başlamak üzere, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde ilk defa yetki belgesi verilmesinin ve yetki belgesi eki taşıt belgelerine taşıt ilave işlemlerinin ikinci bir talimata karar durdurulduğu ifade edilmektedir. Üyelerimizin bilgilerine önemle sunulur.

SGK PRİM ÖDEME SÜRELERİNİN ERTELENMESİ HAKKINDA DUYURU

İlk olarak Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip Korona virüs (COVID-19) çok hızlı bir küresel yayılım göstererek neredeyse tüm Dünya ülkelerini etkilemiş ve Dünya Sağlık Örgütünce salgın olarak tanımlanmıştır. Söz konusu virüsün ülkemizde de görülmesi üzerine Devletimiz tarafından önlemler alınmaya başlanmıştır. Bu kapsamda, 24/03/2020 tarihli, 31078 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığınca 01/04/2020 ila 30/06/2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen: • Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan mükelleflere, • Korona virüs salgınından

GÜRCİSTAN’A YAPILACAK TAŞIMALARDA YENİ UYGULAMALAR

Gürcistan topraklarında taşımacılık aşağıdaki koşullarda uygulanacaktır; Gümrük işlemleri bittikten sonra araç varacağı yere kadar durmadan hareket etmeli (durmak sadece STOP POINT alanlarında, hukuki zorunlu sorumluluk sigortasını alacak yerlerde ve gümrükte olan araba parklarında izinlidir); STOP POINT yerlerinde sürücünün yakıt doldurma, yol kullanım kartı satın alma, kendi ihtiyaclarını gidermek için ve şahsi eşyaları/gıda ürünleri satın almak için durma hakkı vardır; Yoldayken zorunluluklar yaşandığında (araç arızası, sağlık durumun kötüleşmesi vs.) sürücü gerekli olan servise ulaşmalı ve onların gelmelerine kadar aracının kabininde beklemelidir. (Bu durumlarda İçişleri Bakanlığı ac

ARAÇ MUAYENE SÜRELERİ UZATILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle araç muayene sürelerini uzattı. Bakanlığın "Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe eklenen geçici maddeyle araç muayene süreleri yeniden düzenlendi. Buna göre, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen Covid-19 salgını nedeniyle süresi gelen araçlarının muayenesini bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde gerçekleştiremeyen motorlu taşıt sahipleri, söz konusu sürenin bitiminden itibaren 45 gün içinde bu işlemi yaptırabilecek. Bu sürele

AZERBAYCAN'DA TIR ŞOFÖRLERİNE YÖNELİK YENİ UYGULAMA

Bilindiği üzere, Azerbaycan Liman'da zorunlu olarak Koronavirüs testi yapılmaktadır. Bakü Büyükelçiliğimizden yapılan bilgiendirmeye göre, Liman'da koronavirüs tespit edilmesi sebebiyle, sürücülerin sağlığı adına testlerin bundan sonra Azerbaycan'a girmeden Azerbaycan-Gürcistan sınırındaki Kırmızı Köprü sınır kapısında yapılmasına karar verilmiştir. Yeni uygulama ile Kırmızı Köprü sınır kapısında test ücreti olarak 50 $ alınacaktır. Sınırda gerçekleştirilen testten sonra Bakü Limanı'nda ihtiyaç halinde tekrar test talep edilebilecek ancak bunun için ayrıca ücret alınmayacaktır. Üyelerimizin bilgilerine önemle sunulur.

UBAK BELGELERİNDE GEÇİCİ MUAFİYET MÜJDESİ

“Bilindiği üzere, Covid-19 salgını nedeniyle uluslararası karayolu eşya taşımacılığında sıkı tedbirler uygulanmakta olup, söz konusu tedbirler nedeniyle taşıma sürelerinde artışlar ve çeşitli sıkıntılar yaşanabilmektedir. Bu kapsamda, UBAK İzin Belgelerinden sorumlu uluslararası kuruluş olan Uluslararası Taşımacılık Forumu (ITF) Sekreteryasınca üye ülkelere yapılan bilgilendirmede, Söz konusu salgın nedeniyle taşımacıların sıkıntı yaşamamalarını teminen; -UBAK İzin Belgeleri yanında sunulan ve 12 Mart 2020 tarihi itibariyle süresi dolmuş olan Çekici ve Romörk / Yarı Römork İçin Yola Elverişlilik Belgelerinin (The roadworthiness test for the motor vehicle and the trailer or semitrailer) 30 Ha

Tanıtılan Yazılar
Son Paylaşımlar
Arşiv
Etiketlere Göre Ara
Bizi Takip Edin
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square