RUSYA İKİLİ GEÇİŞ BELGELERİ DAĞITIMI HAKKINDA

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından tarafımıza iletilen yazıya göre, 31-01-2019 tarihinde kullanıma açılacak olan Rusya ikili geçiş belgelerinin dağıtımına bugün başlanılacağı bildirilmiştir. Üyelerimizin bilgilerine önemle sunarız

Gürcistan Tektip Geçiş Belgelerinin İade Zorunluluğu Hakkında

Bilindiği üzere, ülkemiz ile Gürcistan arasında 22-23 Ocak 2019 tarihlerinde yapılan Kara Ulaştırması Karma Komisyon (KUKK) Toplantısında, iki ülke arasında teati edilecek geçiş belgesi kotalarında bir mutabakata varılamamıştır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından iletilen resmi yazı ile, Gürcistan tarafından sene başında temin edilen 37.000 adet tektip geçiş belgesinden 25.01.2019 tarihi itibariyle 31.815 adet geçiş belgesi kaldığı dikkate alınarak, söz konusu geçiş belgelerinin daha verimli kullanımının sağlanması ve söz konusu taşımaların aksamadan devam edebilmesini teminen ikinci bir talimatlarına kadar Gürcistan tektip geçiş belgelerinin Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi

Bulgaristan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine Yapılan İhracat Taşımalarında ÖTV'siz Akaryakıt S

2015 tarihli ve 29286 sayılı Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde 25 Ocak 2019 tarihli ve 30666 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan değişiklik ile “II- İSTİSNALAR VE VERGİ İNDİRİMİ” başlıklı bölümünün (C/5.2.) alt bölümündeki “Standart Yakıt Deposu” tanımında yer alan “490 litreyi” ibaresinden sonra gelmek üzere “(son varış yeri Bulgaristan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olan araçlar için araç türü ayrımı yapılmaksızın 300 litreyi)” ibaresi eklenmiştir. Bu çerçevede ülkemizden Bulgaristan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine yapılan ihracat taşımalarında Sınır Kapılarında ÖTV’siz akaryakıt satışı 300 litre olarak sınırlandırılmıştır. Üyelerimizin bilgilerine ö

Geçiş Belgesi İadelerine Dikkat!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından Derneğimize yapılan bilgilendirmede; Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi gereğince firma ünvan kaşesi vurulmaksızın tahsis edilen ve "İadesi Zorunlu Olan" geçiş belgelerinin, taşımacı firmalar tarafından kaşelenerek ve plaka bilgisi yazılarak Dağıtım Ofislerine iade edildiği ve bu sebeple söz konusu belgelerin verimli kullanılamadığı ve atıl olarak kalabildiği bilgisi aktarılmaktadır. Bakanlığın yazısının devamında; söz konusu firma ünvan kaşesi vurulmaksızın tahsis edilen "İadesi Zorunlu Geçiş Belgelerinin" daha verimli kullanılması ve atıl kalmamasını teminen herhangi bir nedenle kullanılmaması hallerinde

İstiap Haddi Kontrolünün Otomasyon Sistemi Üzerinden Yapılmasına İmkan Sağlandı

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından iletilen yazıda, geçiş belgesi talebinde bulunan firmalardan istenilecek belgeleri en aza indirmek adına taşıtların Bakanlığın U-Net otomasyon sisteminde var olan istiap haddi bilgisinin GEBOS otomasyon sistemince de görüntülenebilmesi için U-Net sisteminde ve U-Net – GEBOS (TOBB) veri paylaşımı servisinde gerekli düzenleme yapılmıştır. Buna göre, geçiş belgesi tahsisinde istiap Haddi kontrolleri taşıt ruhsatları istenmeksizin otomasyon sistemi üzerinden yapılacaktır. Üyelerimizin bilgilerine önemle sunarız.

Karayolu Taşıma Yönetmeliği' nde Önemli Değişiklikler

Bilindiği üzere 31.12.2018 Tarihli Resmi Gazete’nin Mükerrer Sayısında “Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlanmıştır. Yapılan değişiklik çerçevesinde, Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde sektörümüzü ilgilendiren önemli/öncelikli düzenlemeler ise aşağıdaki gibidir; C2 yetki belgesinin L2 yetki belgesi ile değişimi için bir önceki Yönetmelik hükümleri ile 31.12.2018 tarihine kadar tanınan süre 30/06/2019 TARİHİNE KADAR UZATILMIŞTIR. Belge ücreti fark hesaplamasında, mülga Yönetmeliğe göre düzenlenen yetki belgeleri için 2017 yılı geçerli ücret tablosunda belirlenen ücretlerin iki katı ücret dikkate alınarak değişim işlemi sonuçlandırılabilecektir. Yönetmeli

Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği'nin Yürürlüğe Giriş Tarihi Ertelendi!

31.12.2018 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete’ nin mükerrer sayısında, “Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği’ nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlanmıştır. Yayımlanan değişiklik ile; 1.1.2019 tarihinde yürürlüğe gireceği beklenen Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği’ nin yürürlüğe giriş tarihi 01.07.2019 tarihine ertelenmiştir. 31 Aralık 2018 - TİO Yönetmeliği Değişiklik Resmi Gazete Üyelerimizin bilgilerine önemle sunarız.

Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı

31.12.2018 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında, “Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlanmıştır. “Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” detaylarına ulaşmak için tıklayınız. Resmi Gazete Üyelerimizin bilgilerine önemle sunarız.

Sayısal Takograf Veri Toplama Uygulaması 1 Ocak 2020'ye Kadar Uygulanmayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan değişikliğe göre; Yetki belgesi sahiplerinin, sayısal takograf kullanılması zorunlu ve yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı bulunan taşıtları için sayısal takograf ünitelerindeki verileri, taşıtların trafiğe çıktığı tarihten itibaren üçer aylık dönemler halinde elektronik ortamda arşivleme ve bu veriyi ayda bir defa bakanlıkça belirlenen kart verme otoritesine gönderme zorunluluğu, 1 Ocak 2020'ye kadar uygulanmayacaktır. “Takograf uygulamasına ilişkin geçiş hükümleri GEÇİCİ MADDE 9 – (1) 40 ıncı maddenin ot

Tanıtılan Yazılar
Son Paylaşımlar
Arşiv
Etiketlere Göre Ara
Bizi Takip Edin
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square