Bulgaristan Gümrüklerinde 'TIR SİSTEMİ' sorunu

Bulgaristan makamları tarafından yapılan bilgilendirmeye istinaden, Bulgaristan TIR sisteminde yaşanılan sorun nedeni ile “TIR Karnesi” ile işlem yapılamadığı bilgisi paylaşılmıştır. Bulgaristan’a veya Bulgaristan üzeri taşımacılık faaliyeti gerçekleştiren üyelerimizin anılan bilgi doğrultusunda operasyonel faaliyetlerini düzenlemelerini önemle rica ederiz.

Macaristan Geçiş Belgelerine Dair Önemli Duyuru

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolu Düzenleme Müdürlüğü’ nden edinilen bilgilendirmeye göre; 5.000 adet Euro 6 araçlar için geçerli Macaristan transit geçiş belgesi bugün (30.10.2018) Türkiye Budapeşte Büyükelçiliği’ ne teslim edilecektir. Belgelerin en kısa zamanda ülkemize ulaştırılması için gerekli girişimler yapılmaktadır. Bahse konu belgelerin ülkemize ulaşması ve kullanıma açılma tarihi ile bilgilendirme ayrıca yapılacaktır. Bakanlığımız tarafından yapılan görüşmelerde de, anılan 5.000 adet Transit Geçiş Belgesinin sadece Euro 6 araçlar için geçerli olduğu ve Euro 6 motor normu altındaki araçların bu belgeleri kullanamayacağı da teyit edilen bir diğer bilgi olmuştur. Bilindiği

Özbekistan İkili/Transit Geçiş Belgeleri Bitti

2018 yılı için temin edilen 17.500 adet Özbekistan Tektip, İkili ve transit geçiş belgeleri bitmiştir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Özbek makamları nezdinde ek belge talebi yapılmıştır. Özbekistan’ a ve Özbekistan üzeri taşıma yapacak üyelerimizin bilgilerine önemle sunulur.

İhracatçıya Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine Yönelik Kararda Değişiklik

İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar, 24/10/2018 tarihli ve 30575 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Konuya ilişkin 23/03/2017 tarihli yayımlanan kararda, son üç takvim yılı itibarıyla ilgili her takvim yılında ihracat yapmak şartıyla, 2017/9962 sayılı Karar’ın 5 inci maddesinde belirtilen tutarda ihracat yapan firmaların yetkilileri hususi damgalı pasaport alabilmekteydi. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 214 sayılı “İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” kapsamında, son üç takvim yılının her birind

Slovenya'dan Geçiş Yapacak Tır Ve Kamyon Şoförlerinin Dikkatine

Slovenya Ticari Müşavirliğimizden gelen bilgiye göre Slovenya’dan geçiş yapacak TIR ve kamyon şoförlerinin dikkat etmesi gereken temel hususlar aşağıdaki gibidir: Sürüş Yasaklarının Olduğu Tarih ve Saatler Slovenya genelinde, ağır yük taşıyan (toplam ağırlığı 7,5 tonu geçen) araçların trafiğe çıkışına, Pazar günleri ve resmi tatillerde saat 08:00 – 21:00 arasında, ayrıca Haziran ayının son hafta sonundan Eylül ayının ilk hafta sonuna kadar (2018 yılında 23 Haziran – 2 Eylül tarihleri arasına denk gelmiştir) ek olarak Cumartesi günleri saat 08:00 - 13:00 arasında izin verilmemektedir (Söz konusu bilgiler için TIKLAYINIZ). Yük taşımaya giden ya da yükünü boşaltmış olup dönen boş araçla

TIR Ön Beyan Uygulaması Bildirimlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmeye göre; 11/02/2017 tarihli ve 29976 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No:1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ hükümleri gereğince 25 Nisan 2017 itibariyle TIR karnesi kapsamında ülkemize yönelik yapılan ithalat ve transit taşımaları için elektronik ön beyan sunma zorunluluğu getirildiği belirtilmekte ve ön beyan uygulamasının bu tarihten beri IRU TIR EPD ile TIRCUS uygulamaları vasıtası ile başarıyla uygulandığı belirtilmektedir. Bakanlığın yazılım güncellemesi devam eden TIR-Transit Takip Programının yakın zamanda devreye alınmasının planlandığı ve ön beyanda girilen

UBAK İzin Başvuru Tarihi Uzatıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmede, 2019 yılı UBAK izin Belgesi Dağıtım Başvuruları 01.09.2018 ve 30.09.2018 tarihleri arasında e-devlet kapısı üzerinden bir kısım firmaların UBAK İzin Belgesi Dağıtımı müracaatını zamanında yapamadıkları anlaşılmış olup, ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik şartlar göz önüne alınarak, ülkemiz rekabet gücüne katkı sağlamak ve uluslararası taşıma yapan firmaların mağdur olmamasını teminen 2019 yılı UBAK izin Belgesi Dağıtım başvuruları için; Firmalara 23.10.2018 - 26.10.2018 tarihleri aralığında ek başvuru süresi verilmesi, Bu kapsamda alınacak başvurulara ilişkin ön değerlendirme listesinin ilk başvuruda bulunan firma ünvanları

Bulgaristan 3. Ülke Geçiş Belgelerinin Kullanıma Açılması Hakkında !

Bilindiği üzere, Geçiş Belgeleri Dağıtım Esasları Yönergesi’nin 14 üncü maddesi Dağıtım Usulü bölümünün son paragrafı gereğince, Bulgaristan 3. ülke geçiş belgelerinin % 50 si ülkemizi transit geçerek Bulgaristan'a taşıma yapacak taşıtlara tahsis edilmektedir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Derneğimize gönderilen yazıda, konuyla ilgili olarak GEBOS otomasyon sisteminde yapılan incelemede, Bulgaristan Makamlarından temin edilen 3. ülke geçiş belgelerinden 426 adedinin daha ülkemizden transit geçme şartı aranmaksızın Bulgaristan'a veya Bulgaristan'dan yapılacak 3.ülke taşımaları için kullanıma açılması Bakanlık tarafından istenilmiştir. Ancak, GEBOS otomasyon sisteminde yapıla

15 Ekim - 10 Kasım 2018 Tarihlerinde Irak-İran Kapalı Sınır Kapıları

Tahran Ticaret Müşavirliğinin, İran Gümrüğünün açıklamasına istinaden yaptığı bilgilendirmeye göre; İran-Irak ortak sınır kapılarından "MEHRAN" ," ÇAZABE" (CHAZABEH) ve "ŞALAMÇE" (SHALAMCHEH) Sınır Kapıları 15 Ekim - 10 Kasım 2018 arasında sadece Irak'ın Kerbela'sına gidecek olanlara tahsis edilmiştir. Bu bağlamda başka amaçla Irak'a gidecek olanlar adı geçen kapıları kullanacaktır. Ancak Irak'a gidecek olanlar veya Transit geçecek olanların " PARVİZHAN" ( PARVİZ KHAN), "HOSRAVİ" (KHOSRAVİ), "BAŞMAG"( BASHMAG) ve "TAMARÇİN" (TAMARCHİN) sınır kapılarını kullanabilecekleri bildirilmişlerdir.

Macaristan İlave Transit Belgeleri

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından bugün itibariyle (19.10.2018) tarafımıza ulaşan bilgilendirmeye istinaden; Türk taşımacılar için 2018 yılında kullanılmak üzere ilave 5.000 adet transit geçiş belgesi (EURO 6 taşıtlar için) verileceği bildirilmiştir. Söz konusu ilave belgelerin 31 Ekim 2018 tarihinden önce Türkiye Cumhuriyeti Budapeşte Büyükelçiliğine iletileceği taahhüt edilmiştir. Üyelerimizin bilgisine önemle sunulur.

Macaristan Geçiş Belgeleri Tükenmek Üzere

Geçiş Belgesi Otomasyon Sisteminden (GEBOS) alınan verilere göre 18.10.2018 tarihi itibariyle yapılan incelemede, Macaristan geçiş belgelerinin önemli derecede azaldığı görülmektedir. Üyelerimizin operasyonlarını bu durumu dikkate alarak planlamaları önemle rica olunur.

2019 Yılı UBAK İzin Belgesi Başvuruları Ön Değerlendirme Listesi Yayınlandı

UBAK İzin Belgesi Ön Değerlendirme Listesinde yer alan firmaların listede yer alan verilerine ilişkin itirazda bulunmak istemeleri halinde, UBAK İzin Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi'nin 6 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi gereğince; TIR Karnesi ve Geçiş Belgesi ile yapılan sefer sayıları ile ilgili düzeltme başvurularının Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine (TOBB), transit gümrük beyannamelerine ilişkin düzeltme başvurularının ise Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na yapılması ve anılan kurum ve kuruluşlardan resmi düzeltme yazılarının da en geç 31 Ekim 2018 tarihine kadar Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına gönderilmesi gerekmektedir. Üyelerimizin bilgisine önemle sunarız. Liste için

Dövizle Yapılacak Hizmet Sözleşmelerine Dair Bakanlık Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan "Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar" hakkındaki son duyuruda; “İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler İle Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ” (İhracat: 2017/4)’in 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında sayılan hizmet ve faaliyetler kapsamında imzalanan hizmet sözleşmelerinin DÖVİZ cinsi üzerinden yapılabileceği açıklanmıştır. Söz konusu açıklama kapsamında; “f) Uluslararası yük ve yolcu taşımacılığından döviz olarak kazanılan bedellerinin yurda getirilmesi kaydıyla kara, deniz veya hava ulaştırma hizmet ve faaliyetler” döviz kazandırıcı işlemler olarak

AND Ankara Lojistik Zirvesi'nde

Ankara Lojistik Zirvesi, Kahramankazan’da bulunan Ankara Lojistik Üssü yerleşkesinde 11-13 Ekim tarihleri arasında yapıldı. Açılış törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, AND Yönetim Kurulu Başkanı Tamer ERDOĞAN, ATO Başkanı Gürsel Baran, ASO Başkanı Nurettin Özdebir, MÜSİAD Ankara Başkanı İlhan Erdal, UND Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, Ankara Lojistik Üssü Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Gündüz ve sektörde faaliyet gösteren firmaların yöneticileri ile AND Yönetim Kurulu Üyesi Yasin BAYRAKTAR ve Dernek Üyeleri katılım gösterdi. Derneğimizin yoğun ilgi gördüğü zirvede sektöre ilişkin sıkıntılar ve çözüm önerileri hakkında

2019-2021 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Yayınlandı

"2019-2021 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi" ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 11.10.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Genelgenin sektör ve alt sektör öncelikleri bölümünde; ‘’Ulaştırma / Karayolu sektöründe; Karayollarında trafik güvenliği ile ilgili yatırımlara öncelik verilecektir. Devlet ve il yolları ile ilgili ödenek tekliflerinde, ana güzergahlarda yer alan bölünmüş yol projeleri ile ortalama günlük ağır taşıt trafiği 1.000 aracın üzerinde olan güzergahlarda bitümlü sıcak karışım kaplama (BSK) projelerine öncelik verilecektir. Ayrıca kuzey-güney hattında koridor yaklaşımı da dikkate alınarak öncelikli güzergahların yapımına devam edilecektir. Ulaştırma / Dem

Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik

Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 11 Ekim 2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu kararda ‘Döviz cinsinden ve dövize endeksli kredilerin Türk Lirası cinsinden yapılandırılması halinde, yapılandırma tarihindeki TCMB Döviz alış kuru esas alınır’ alt bendi yer almaktadır. Karara aşağıdaki linkten erişebilirsiniz. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/10/20181011-13.pdf

Resmi Gazete' de Yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebli

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2018-32/51) Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır. Döviz ile yapılan sözleşmelerin Türk Lirasına çevrilmesi ile ilgili değişiklikler düzenlenmiş olup, ilgili Tebliğ 6 Ekim 2018 tarih ve 30557 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu Tebliğ’e aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/10/20181006-4.htm

U.N. RO-RO NAVLUN ÖDEMELERİNDE VADE FARKSIZ 2 TAKSİT İMKANI

U.N. RORO işletmelerinden açıklanan bilgilere göre; OCTET TÜRKİYE tedarik zinciri platformu üyeliğimiz kapsamında OCTET TÜRKİYE sistemini kullanarak U.N. Ro-Ro’nun navlun ödemelerinde geçerli olmak üzere (bireysel veya ticari kredi kartınızla) ödemelerinizi 31.12.2018 tarihine kadar vade farksız 2 taksit ile ödeme imkânı elde edebilirsiniz. Dilerseniz İş Bankası Octet kredi kartı başvurusu yaparak +2 taksit kampanyasından faydalanıp 4 taksite kadar vade farksız ödeme yapabilirsiniz. OCTET TÜRKİYE’ ye üye olmak ve işlem yapmak tamamen ücretsizdir. Üyelik sonrasında İş Bankası Octet kredi kartını, size en yakın İş Bankası şubesinden başvuru ile temin edebilirsiniz. Üyelerimizin bilgisine

Gürcistan Ek 3. Ülke Geçiş Belgeleri Dağıtımı Hakkında

Ek 1.000 adet Gürcistan Üçüncü Ülke Geçiş Belgesi Hopa Belge Dağıtım ofisine ulaşmıştır. Belgelerin TOBB sistemine kayıtlarının tamamlanmasını müteakiben gün içerisinde dağıtıma başlanacağı öngörülmektedir. Gürcistan ’a taşıma yapan üyelerimizin dikkatine önemle sunulur.

Mühür Tatbik Edilemeyen Sal Kasa Araçlarda Taşıt Onay Belgesi Zorunluluğu Kaldırıldı

Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından tüm Bölge Müdürlüklerine iletilen yazı ile ülkemizdeki ağırlık ve boyut sınırlarını aşmayan, yük bölmesine mühür tatbik edilemeyen eşyanın açık olarak sevk edildiği yarı römorklar ve kendisi eşya olarak kabul edilen kendiliğinden seyahat eden araçlar (87.03 tarife pozisyonunda yer alan binek otomobiller hariç) ile ağır ve havaleli eşya taşıyan araçlar için Taşıt Onay Belgesi aranmayacaktır. Üyelerimizin bilgisine önemle sunarız.

Tanıtılan Yazılar
Son Paylaşımlar
Arşiv
Etiketlere Göre Ara
Bizi Takip Edin
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square