2019 Yılı Fransa Geçiş Belgeleri

2019 yılına ait Fransa Tektip Geçiş Belgeleri 31.12.2018 (Bugün ) tarihi itibari ile genel kullanıma açılmıştır. Dağıtıma açılan Geçiş Belgelerinin tamamı ve 15.01.2019 tarihinde dağıtıma açılacak olan Çok Girişli Fransa Geçiş Belgelerin tamamı Euro 5 ve üzeri araçlar için geçerlidir. Fransa’ya Fransa ardı ülkelere taşımacılık faaliyeti gerçekleştiren üyelerimizin, Fransa Geçiş Belgesi taleplerinde araç Euro normlarını dikkate almalarını rica ederiz. Fransız makamları, araçların ruhsatlarında belirtilen Euro normları ve ibraz edilen Geçiş Belgelerinde belirtilen Euro normların uyuşmazlığı durumunda cezai yaptırım uygulamaktadır. Üyelerimizin bilgilerine önemle sunarız.

Süresi İçinde Teslim Alınmamış 2019 Yılı UBAK İzin Belgelerinin Yeniden Tahsis Ve Ödeme Numaralarını

Süresi içinde teslim alınmamış 2019 yılı UBAK İzin Belgelerinin yeniden tahsisinde UBAK İzin Belgesi almaya hak kazanan firmalar listedeki belge numaralarının karşısında belirtilen ödeme numaraları ile Ziraat Bankası şubelerinden, internet bankacılığı işlemlerinden ve ATM’lerinden veya Vakıflar Bankası şubelerinden 07.01.2019 tarihine kadar ücretlerini yatırmaları gerekmektedir. Belge almaya hak kazanıp 07.01.2019 tarihine kadar UBAK İzin Belgesi ücretini yatırmayan firmalar haklarını kaybetmiş sayılacaktır. Bakanlıktan belgelerini teslim almaya gidecek firmaların, “Teslim Tutanağı”nı doldurarak ve UBAK İzin Belgesi almaya yetki verecek ibarelerle tanzim edilmiş geçerli vekalet belgele

2019 Gümrük Ceza ve Fazla Mesai Ücretleri Belirlendi

26 Aralık 2018 tarihli ve 30637 Sayılı Resmî Gazete ile yayınlanan 157 seri nolu Gümrük Genel Tebliği ile, 2018 yılı için yeniden değerleme oranı %23,73 olarak tespit edilmiş olup 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesi, 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 122 nci maddesi ve Gümrük Yönetmeliğinin 500 üncü ve 584 üncü maddelerinde yer alan tutarlar yeniden belirlenmiştir. Buna göre; 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen usulsüzlük cezası 130,00 TL olarak, 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 122 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen fazla çalışma üc

Bulgaristan' da E-Vignet Dönemi Başlıyor

Bulgaristan’da uygulanan mevcut vignette sistemi 1 Ocak 2019 tarhi itibariyle Electronic Toll Collection System olarak degisecektir. 01.01.2019’dan itibaren tüm hafif ve ağir araçlar için e-vignette geçerli olacaktır. Aşağıda bu konuyla ilgili bilgilendirme yazısını bulabilirsiniz: 1. Eski geçerli vignette’lere ne olacak? Eski vignette’lerin e-vignette’ler ile değiştirilmesi gerekiyor. Bunun için https://bgtoll.bg/de/konvertierung-in-e-vignette linkini kullanabilirsiniz. Web sitesi müşteri bilgileri: web sitesine arac plaka numarasi ve vignette geçerlilik tarihi yazılmalı. Bu bilgi merkezi veri bankasına aktarılacak ve soför eski vignette’yi kullanmaya devam edebiklecektir. 2. Mevcut v

İşverenlere Sigorta Prim Teşviki Müjdesi

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci Maddesinin İkinci Fıkrası Uyarınca, Sigorta Primine Esas Kazanç Alt Sınırı Üzerinden Uygulanacak İlave Puan, İlave Puan Uygulanacak İller ve Uygulama Süresi Hakkındaki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar 26.12.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. 31.12.2019 tarihine kadar uygulanmak üzere, aşağıda belirtilen illerde faaliyet gösteren bütün işverenler için malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi işveren hissesinde uygulanmakta olan beş puanlık prim teşvikine ilave olarak, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanmak üzere altı puan daha ilave edilmek suretiyle sigorta primi teşviki

2019 Yılı Asgari Ücreti Belirlendi

Asgari Ücret tespit komisyonu 2019 yılı asgari ücret tutarını açıkladı. 1 Ocak 2019'dan itibaren geçerli olacak asgari ücret % 26.5 artış ile brüt 2 bin 558 lira oldu Net 2 bin 20 lira oldu.

Romanya Yıl Sonu Tatilleri ve Yol Yasakları

IRU tarafından iletilen bilgiye göre, Romanya Hükümeti’nin kararı ile 24 ve 31 Aralık 2018 tarihleri tatil ilan edilmiştir. Bu nedenle, 7.5t MPW üzerindeki araçlar için DN 7 numaralı yol üzerinde Pitesti (çıkış) – Ramnicu Valcea – Vestem (DN7 - DN1 bağlantı noktaları) arasında saat 06:00 – 22:00 arası çift yönlü olmak üzere yol yasağı uygulanacaktır. 25-26 Aralık 2018 ve 1-2 Ocak 2019 tarihleri için de ilgili yasaklar geçerlidir. Üyelerimizin bilgilerine önemle duyurulur.

Hamzabeyli Sınırından Çıkışlara Dair Yeni Bakanlık Talimatı

Bilindiği üzere, Ticaret Bakanlığı tarafından 18.12.20118 tarihi itibari ile Bulgaristan’a giden yükleri taşıyan araçların Hamzabeyli Sınır Kapısından çıkış yapacağı şeklinde talimat yayınlanmış idi. Bakanlık tarafından yapılan son duyuru ile yukarıda anılan talimatın ikinci bir bildirime kadar durdurulmuştur. Bunun yerine ise, 25 Aralık 2018 tarihi itibari ile; 1. Ortak transit sözleşmesine üye ülkeler (AB ve EFTA ülkeleri) ile Arnavutluk, Bosna, Kosova, Karadağ ülkelerine yük taşıyan araçlar istedikleri Sınır Kapısından, 2. Yukarıda anılan ülkeler dışındaki ülkelere bitki sağlık kontrolüne tabi yükleri taşıyan araçlar ise sadece Hamzabeyli Sınır Kapısından, çıkış yapacağı talimata

Türkiye Ulaştırma ve Lojistik Meclisi Koordinasyon Toplantısı Ankara' da Gerçekleştirildi.

TOBB bünyesinde Ankara' da gerçekleştirililen toplantıda sektörün güncel sorunları vurgulanıp çözüm önerileri dile getirilmiştir. Sektörün ivedi olarak yeni bir yönetmeliğe ihtiyacı olduğu belirtilmiş Yönetmelik Taslağının bir an önce yürürlüğe girmesi vurgulanmıştır. Derneğimiz adına sunum gerçekleştiren Selçuk GÖRMEZOĞLU (Mağdenli) ; Avrupada Ağır ve Gabari taşımaların gece yapıldığını ve bu sayede can ve mal güvenliğinin üst seviyelere çıktığını, ülkemizde D-kodlu devlet yollarında yapılan taşımaların aksine Avrupada otobanlarda gerçekleştirildiğini, YSS. Köprüsü 54 ton sınırının taşımacılarımızın operasyonel faaliyetlerine olumsuz etkilerine , bu sınırın 150 tona çıkarılmasıyla sektörün

Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında

6740 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve Bakanlar Kurulunun 2017/9721 sayılı kararı ile Bireysel Emeklilik Sistemine otomatik olarak dahil edilmesinde aşağıdaki kademeli geçiş öngörülmüştür. Özel Sektör Çalışanlarının Otomatik Geçiş Kapsamına Dahil Edileceği Geçiş Takvimi 1000 ve üzeri çalışan sayısı 01.01.2017 250 - 999 arası çalışan sayısı 01.04.2017 100 - 249 arası çalışan sayısı 01.07.2017 50 - 99 arası çalışan sayısı 01.01.2018 10 - 49 arası çalışan sayısı 01.07.2018 5 - 9 arası çalışan sayısı 01.01.2019 Çalışan sayısı 5-9 arasında olan bir işvere

E-Tebliğat Dönemi Başlıyor.

Elektronik Tebligat Yönetmeliği 06 Aralık 2018 tarih ve 30617 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmış olup 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girecektir. Yönetmelik ile Ulusal Elektronik Tebligat Sisteminde, tebligat gönderici kurumlar ve alıcı tüm tüzel ve gerçek kişiler PTT'den Ulusal Elektronik Tebligat adresi almak zorundadır. Yönetmelik ile kısaca aşağıdaki hususlar düzenlenmiştir: 1. Başvurunun, zorunluluğun başladığı 01.01.2019 tarihinden itibaren 1 ay olacağı, başvurunun PTT’ye yapılacağı ve PTT’nin de başvuruları 1 ay içinde sonuçlandıracağı, 2. UETS (Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi) nin kurulması ve çalışması esasları, 3. Elektronik tebligatın ispat gücü; Yönetmelik 14 maddesi ile elektro

Bulgaristan Varışlı Taşımalar Hamzabeyli Kapısından Yapılacak

Kapıkule ve Kapitan Andreevo Sınır Kapılarındaki yoğunluğun azaltılması ve buralarda oluşan TIR kuyruklarının önüne geçilebilmesine yönelik olarak, 18.12.2018 tarihi itibarıyla; bitki karantinası ve veteriner kontrollerine tabi eşya hariç olmak üzere, ülkemiz çıkışlı olan ya da ülkemiz üzerinden Ortak Transit Rejimi veya TIR Karnesi kapsamında taşınan ve Bulgaristan varışlı olan eşyayı taşıyan taşıtların yalnızca Bulgaristan’a açılan Hamzabeyli Kara Hudut Kapısını kullanarak çıkış yapmalarının uygun görüldüğü bildirilmektedir. Bulgaristan’a yönelik taşımalarda üyelerimizin operasyonlarını bu düzenlemeye göre yapmaları hususunu bilgilerinize sunarız.

U.N. Ro-Ro Fransa Seferleri Hakkında

U.N. Ro-Ro' dan yapılan bilgilendirmeye göre Fransa' daki protestolar nedeni ile sefer bilgileri aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. TÜRKİYE’DEN İHRACAT 02.12.2018 Pazar Pendik-Marsilya 05.12.2018 Çarşamba Pendik-Marsilya (tahliyesi Pazartesi’ye kalabilir. Konteynerler yüklenemeyecek) 07.12.2018 Cuma Pendik-Marsilya 09.12.2018 Pazar Pendik-Marsilya TÜRKİYE’YE İTHALAT 06.12.2018 Perşembe Marsilya-Pendik (sadece komple araçlar, yarı römorklar ve lowbedler yüklenebilecek, ADR’li araçlar ve konteynerler yüklenemeyecek) 09.12.2018 Pazar Marsilya-Pendik (kalkışı Pazartesi’ye kalabilir) 11.12.2018 Salı Marsilya-Pendik 13.12.2018 Perşembe Marsilya-Pendik Tüm işlemler Marsilya Limanı’ndaki DFDS ofisin

Tanıtılan Yazılar
Son Paylaşımlar
Arşiv
Etiketlere Göre Ara
Bizi Takip Edin
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square