November 8, 2019

08.05.2019 tarihli haberimizde de detaylı bir şekilde ifade edildiği üzere; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 6’ncı maddesinde belirtilen 2014 Model ve daha eski araçların (tank/tanker) ADR Taşıt Uygunlu...

November 1, 2019

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından 2020 yılı revize UBAK İzin Belgesi başvuruları Ön Değerlendirme Listesi yayımlanmıştır.

Bilindiği üzere, 2020 yılı UBAK İzin Belgeleri dağıtımı değerlendirmelerinde sefer sayılarının belirlenmesinde, U-Net otomasyon s...

October 31, 2019

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetleme Sistemi ile Sayısal Takograf Veri Analizi projelerinin tanıtım ve bilgilendirme semineri, İstanbul Ticaret Odası’nın ev sahipliğinde 9 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştir...

October 31, 2019

Bilindiği üzere, Irak'a ithalatı yasaklanmış ya da kısıtlanmış veya belli şartlara bağlanmış ürünlerin Irak'a giriş yasağı bulunmaktadır.

Erbil Gümrük Ateşeliğimiz ile yapılan istişarelerde, son zamanlarda yoğun bir şekilde Irak'taki ithalatçı firmaların, taşımacı fir...

October 30, 2019

UBAK İzin Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi doğrultusunda yapılan değerlendirme sonucunda hazırlanan “2020 Yılı UBAK İzin Belgesi Başvuruları Ön Değerlendirme Listesi” Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü internet sitesinden yayınlanmıştır.

Duyuruya ulaşmak için tıklayın...

October 25, 2019

TOBB tarafından Derneğimize iletilen resmi yazıda, Türkiye’nin ihracat hedefleri ve Bakanlık tarafından hazırlanarak uygulamaya geçirilen İhracat Ana Planı kapsamında, ihracat ve bağlantılı çıkış işlemlerinde zaman kayıplarını ve maliyetleri azaltmak amacıyla hazırlana...

October 23, 2019

Faaliyetlerini büyük şehirlerde sınırlandırmamayı amaçlayan AND farklı şehirlerde de bölgesel toplantılar yaparak daha büyük kesimlere ulaşmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda ilki Kayseri’de olmak üzere birçok şehirde düzenlenecek olan bölgesel toplantılarda Ağır Nakliye...

October 9, 2019

AND Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk GÖRMEZOĞLU, Başkan Yardımcısı Yasin BAYRAKTAR ve EKSA TRANSPORT Genel Müdürü Ekrem KARAOĞLU Sektörün sorunları ve çözüm önerileri için DFDS Akdeniz İş Birimi Başkanı Sn. Lars HOFFMAN ve Akdeniz İş Birimi Başkan Yardımcısı Sn. Fuat Pamu...

July 30, 2019

Tırsan’ın Adapazarı Low-Bed üretim tesislerinde gerçekleştirdiği "Ağır Taşımacılık Günü" etkinliğine Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu ev sahipliği yaparken, AND Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Görmezoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Yard. Tamer Edoğan, Yönet...

July 24, 2019

Yaz tatili süresince Fransa’da yaşanan yoğun trafik nedeni ile önümüzdeki 5 Cumartesi günü saat 09:00’dan 19:00’a kadar (FR LT) yol yasakları uygulanacak olup tarihler aşağıdaki gibidir:

  • Cumartesi 27.07.2019

  • Cumartesi 03.08.2019

  • Cumartesi 10.08.2019

  • C...

Please reload

Tanıtılan Yazılar

ADR'nin Gerekliliklerini Karşılamayan 2014 Model ve Öncesi Tankerler İçin Zaman Daralıyor !

November 8, 2019

1/10
Please reload

Son Paylaşımlar