top of page

2020 Yılı Revize UBAK İzin Belgesi Ön Değerlendirme Listesi Yayınlandı


Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından 2020 yılı revize UBAK İzin Belgesi başvuruları Ön Değerlendirme Listesi yayımlanmıştır. Bilindiği üzere, 2020 yılı UBAK İzin Belgeleri dağıtımı değerlendirmelerinde sefer sayılarının belirlenmesinde, U-Net otomasyon sisteminde yer alan çıkış sayıları esas alınmış olup, UBAK İzin Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi doğrultusunda yapılan değerlendirme sonucunda hazırlanan "2020 Yılı UBAK İzin Belgesi Başvuruları Ön Değerlendirme Listesi"ni Bakanlığın internet sitesinde yayınlanarak, UBAK İzin Belgesi Ön Değerlendirme Listesinde yer alan firmaların listede yer alan verilerine ilişkin itirazda bulunmak istemeleri halinde, başvuru dilekçelerini en geç 31 Ekim 2019 tarihine kadar Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına göndermeleri gerektiği ifade edilmiş idi. Bu çerçevede, Macaristan ve Rusya Federasyonu'na geçerli UBAK İzin Belgelerinin bu güzergahları kullanan taşımacılara daha verimli dağıtılmasını teminen;

  • Macaristan transit sefer sayılarının hesaplanmasında Macaristan transit geçiş belgesi ve Macaristan geçerli UBAK İzin Belgesiyle yapılan transit seferlerin dikkate alınması,

  • Rusya Federasyonu'na yönelik ihraç sefer sayılarının hesaplanmasında Rusya Federasyonu geçiş belgeleri ve Rusya Federasyonu'nda geçerli UBAK İzin Belgeleriyle yapılan ikili dolu (römork/yarırömork dahil) ihraç sefer sayılarının dikkate alınması,

Bakanlıkça uygun bulunmuş olup, 2020 Yılı UBAK İzin Belgesi Başvuruları Ön Değerlendirme Listesi 31 Ekim 2019 tarihli özmal taşıt sayıları dahil olmak üzere güncellenmiştir.

UBAK İzin Belgesi Ön Değerlendirme Listesinde (Revize) yer alan firmaların listede yer alan verilerine ilişkin itirazda bulunmak istemeleri halinde, başvuru dilekçelerini en geç 07 Kasım 2019 tarihine kadar Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına göndermeleri gerekmektedir.


Liste için tıklayınız. Üyelerimizin dikkatine önemle sunulur.

Son Paylaşımlar
Arşiv
Bizi Takip Edin
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page