top of page

Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi Değişiklikleri


Sektörümüzün Geçiş Belgesi tahsisleri ve kullanımlarında yaşadığı sorunlara dair Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü nezdinde sürdürülen görüşmeler ve yapılan girişimler neticesinde Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesinde önemli değişiklikler yapılmış ve sektör menfaatine olacak şekilde kazanımlar elde edilmiştir. Yönergedeki değişikliklere ilişkin detaylar aşağıda yer almaktadır: 1- İdari müeyyideler ve mücbir haller ile ilgili düzenlemeye gidilmiştir. Buna göre;

 • Yurtdışında bulunan taşıtları için yeni geçiş belgesi/belgeleri talep eden firmaların, bu taleplerinin doğal afetler ( deprem, heyelan, sel, çığ, hortum, fırtına) ile yangın, hırsızlık, yabancı ülkede geçiş belgesine el konulması sonucunda vuku bulduğunu belgelendirmeleri şartıyla, uyarma verilmeden geçiş belgesi talebi Genel Müdürlükçe değerlendirilecektir.

 • Hırsızlık sonucu idari müeyyide uygulanmayan firmaların buna ilişkin talepleri en fazla yılda iki kez değerlendirmeye alınacak, sonraki talepleri değerlendirmeye alınmayacak ve idari müeyyideler uygulanacaktır.

 • Genel Müdürlükçe idari müeyyide uygulanmayan firmaların Genel Müdürlüğe iletilen bilgi belgelerinin yanıltıcı ve/veya gerçeğe aykırı olduğunun tespit edilmesi halinde bu belgeleri sunan firmaya 15 gün süreyle ihlale konu olan ülkeye/ülkelere ait geçiş belgeleri tahsis edilmeyecektir.

 • İadesi zorunlu olan bir önceki sefere ait geçiş belgesinin/belgelerinin taşıtın çıkışında iade edemeyen firmalara uygulanan/uygulanacak olan idari müeyyideler taşıtın geçiş belgesinin alındığı tarihte kayıtlı olduğu yetki belgesi sahibi firmalara uygulanacaktır.

 • Üzerinde iadesi zorunlu geçiş belgesi kaydı bulunan taşıtın kayıt tarihinden sonra başka bir firmanın yetki belgesine kayıtlı olması halinde; kayıtlı olduğu firmanın yeni geçiş belgesi taleplerinde, karşısına söz konusu taşıttan dolayı çıkan/çıkacak geçiş belgesi iadesi zorunluluğu belgeler için Bakanlığa müracaat etmeden önce e-devlet üzerinden iade işlemi yapması ve akabinde Bakanlığa başvurması halinde, firmaya uygulanan idari müeyyideler iptal edilecektir. Bu işlemle ilgili varsa ödemiş olduğu ücret firmaya iade edilecektir.

2- Yurtdışında bulunan taşıtlara iade sisteminde yer almayan Geçiş Belgelerinin (Avusturya geçiş belgeleri hariç) ceza uygulanmaksızın tahsisine imkan sağlanmıştır. 3- Avusturya tektip (ikili/transit/3.ülke) geçiş belgelerinin %65’i transit, %35’i ikili taşımalara tahsis edilmesine karar verilmiştir. 4- Firmalara tahsis edilen İtalya Römork Çektirme Geçiş Belgesi sayısı 20 adetten 50 adede çıkarılmasına karar verilmiştir. 5- Dönüş yükü taşımaları için Geçiş Belgesi tahsislerinde yük anlaşması zorunluluğu kaldırılmıştır. 6- 2018 yılında tükenen Yunanistan İkili Geçiş Belgeleri iade kapsamına alınmıştır. 7- Hırvatistan’ı transit geçerek dönüş yükünü Hırvatistan’dan alacak taşıtlara ikinci Hırvatistan tektip geçiş belgesi tahsis edilmesine karar verilmiştir. 8- Ukrayna Geçiş Belgelerinin İade zorunluluğu kaldırılmıştır. 9- Macaristan Geçiş Belgelerinin aşağıdaki dağıtım kuralları Yönergeye derç edilmiştir;

 • Macaristan ikili geçiş belgeleri yükün tamamı Macaristan olan taşımalar için, transit geçiş belgeleri ise Macaristan’dan transit geçecek taşıtlar için birer aylık dönemler halinde kullanıma açılır.

 • Macaristan’ı transit geçerek dönüşünde Macaristan’dan yük alacak taşıtlar ile Macaristan’a taşıma yapan ve dönüşünde başka bir ülkeden yük alarak Macaristan üzeri dönüş yapacak taşıtlara ikinci Macaristan geçiş belgesi tahsis edilmez.

 • Macaristan 3.ülke geçiş belgelerinin %20’si ülkemiz üzerinden transit geçilerek Macaristan’a taşıma yapacak taşıtlara tahsis edilir.

 • Beyaz Rusya’ya taşıma yapan dönüşünde ise Polonya’dan yük alacak taşıtlara talep etmeleri halinde Macaristan transit geçiş belgeleri tahsis edilmez

 • Bulgaristan-Romanya-Macaristan-Slovakya-Polonya-Belarus hatları kullanılarak yapılan taşımalar için Macaristan transit geçiş belgesi tahsis edilmez.

 • Bulgaristan-Romanya-Macaristan-Slovakya-Polonya-Beyaz Rusya-Rusya hatları kullanılarak yapılan taşımalar için Macaristan transit geçiş belgesi tahsis edilmez.

10- Kazakistan tek tip geçiş belgelerinin %10’u dönüş yükü taşımalarına tahsis edilmesine karar verilmiştir. 11- Sadece Gümrük Çıkış Beyannamesi (ihracat beyannamesi) ile yapılan taşımalara Geçiş Belgesi tahsisine imkân sağlanmıştır. 12- Azerbaycan ve Gürcistan gibi iadesi zorunlu ve kaşesiz dağıtılan Geçiş Belgeleri için firma kaşesi ile iade işleminin önüne geçmek maksatlı idari tedbir değerlendirilmeye alınmıştır. 13- Artan Özbekistan taşıma sayıları doğrultusundan Iğdır Ticaret Odasından geçiş belge dağıtımı yapılması kararlaştırılmıştır. 14- Geçiş Belgesi tahsislerinde orjinal ruhsat ibraz zorunluluğu kaldırılmıştır.

Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi maddelerinde 20.03.2019 tarihli düzenleme ile yapılan ve sektörümüzü ilgilendiren değişikliklere ilişkin karşılaştırmalı tablo için TIKLAYINIZ. Geçiş Belgeleri Dağıtım Esasları Yönergesinin tamamına ulaşmak için TIKLAYINIZ. Üyelerimizin bilgilerine önemle duyurulur.

Son Paylaşımlar
Arşiv
Bizi Takip Edin
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square
bottom of page