top of page

ATS Cihazı Takılan Araçların Güzergah Değiştirmesi Durumda Mücbir Hallerde Ceza Uygulanmayacak


Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünce, taşıtların güzergâh ihlallerine ilişkin olarak; - Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No:1)'nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca kaçakçılık yapılacağına dair ihbar, istihbarat, kuvvetli şüphe bulunması veya gerek taşınan eşya gerekse taşıyıcı hakkında gümrük idarelerinde risk verilerinin mevcut olması hallerinde, taşıta Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlükleri tarafından ATS cihazı takılarak taşıtın sevk işlemlerinin gerçekleştirildiği, - Belli bir güzergâhı izlemesi zorunlu olan taşıtların güzergâh ihlali yaptıklarının tespit edilmesi durumunda, anılan Tebliğin 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına istinaden para cezası uygulandığı ve bu taşıtların fiziki kontrole tabi tutulduğu, - ATS cihazı takılan taşıtların arıza, kaza, yol yapımı, yol kapanması, hastalanma, güvenlik sorunu veya sair nedenlerle güzergâh ihlali yaptıkları hallerde, en yakın Emniyet, Jandarma, Gümrük veya Sağlık birimleri ile araç tamir ve bakımı ile ilgili yetkili servisler gibi ilgili mercilerden alınan belgelerle bu durumun belgelendirildiği, ancak anılan Tebliğde güzergâh ihlali yapılması durumunda, ilgili mercilerden alınacak belgeye istinaden ceza uygulanmayacağına ilişkin bir düzenleme bulunmadığından ve güzergâh ihlaline uygulanan ceza miktarı yüksek olduğundan durumun taşıyıcıların şikâyetlerine konu olduğu, bildirildi. Bu çerçevede, Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No:1)'nin 8 inci maddesinin beşinci fıkrasına istinaden; “ Giriş veya hareket gümrük idaresince verilen transit süresinin, güvenlik, arıza, kaza, yol yapımı, yol kapanması, hastalanma veya araç şoförünün emniyeti suistimal suçu işlemesi veya başka bir nedenle geçirilmesi halinde, ilgililerin en yakın Emniyet, Jandarma, Gümrük veya Sağlık birimleri gibi ilgili mercilerden alacakları belgelerle bu durumlarını belgelendirmeleri halinde veya herkesçe bilinen olağanüstü hallerde belge aranmaksızın 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesinde öngörülen para cezası uygulanmaz.” hükmü uygulanacaktır.


Üyelerimizin bilgilerine önemle sunarız.

Son Paylaşımlar
Arşiv
Etiketlere Göre Ara
Bizi Takip Edin
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page