Gürcistan Tektip Geçiş Belgelerinin İade Zorunluluğu Hakkında


Bilindiği üzere, ülkemiz ile Gürcistan arasında 22-23 Ocak 2019 tarihlerinde yapılan Kara Ulaştırması Karma Komisyon (KUKK) Toplantısında, iki ülke arasında teati edilecek geçiş belgesi kotalarında bir mutabakata varılamamıştır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından iletilen resmi yazı ile, Gürcistan tarafından sene başında temin edilen 37.000 adet tektip geçiş belgesinden 25.01.2019 tarihi itibariyle 31.815 adet geçiş belgesi kaldığı dikkate alınarak, söz konusu geçiş belgelerinin daha verimli kullanımının sağlanması ve söz konusu taşımaların aksamadan devam edebilmesini teminen ikinci bir talimatlarına kadar Gürcistan tektip geçiş belgelerinin Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi’nin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ile düzenlenen iade edilecek ülke geçiş belgelerine dahil edilmesi uygun görülmüştür. Bu kapsamda, ikinci bir talimata kadar Gürcistan tektip geçiş belgelerine iade zorunluluğu getirilmiş olup, Gürcistan’a ve Gürcistan üzeri taşıma yapan üyelerimizin söz konusu talimata uygun olacak şekilde operasyonlarını planlamaları önem taşımaktadır.Son Paylaşımlar
Arşiv
Etiketlere Göre Ara
Bizi Takip Edin
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square