top of page

Geçiş Belgesi İadelerine Dikkat!


Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından Derneğimize yapılan bilgilendirmede; Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi gereğince firma ünvan kaşesi vurulmaksızın tahsis edilen ve "İadesi Zorunlu Olan" geçiş belgelerinin, taşımacı firmalar tarafından kaşelenerek ve plaka bilgisi yazılarak Dağıtım Ofislerine iade edildiği ve bu sebeple söz konusu belgelerin verimli kullanılamadığı ve atıl olarak kalabildiği bilgisi aktarılmaktadır. Bakanlığın yazısının devamında; söz konusu firma ünvan kaşesi vurulmaksızın tahsis edilen "İadesi Zorunlu Geçiş Belgelerinin" daha verimli kullanılması ve atıl kalmamasını teminen herhangi bir nedenle kullanılmaması hallerinde, firma ünvan kaşesi basılmadan ve taşıt plakası yazılmadan iade edilmesi gerekmektedir. Bahse konu durumun devamı halinde idari müeyyidelerinin uygulanacağı bildirilmektedir. Üyelerimizin söz konusu hususlara dikkat etmesi ve gerekli özeni göstermesi önem arz etmektedir.

İadesi Zorunlu Geçiş Belge Listesi: Avusturya kabotaj, Azerbaycan, Beyaz Rusya tektip, Bulgaristan 3.ülke, Çek Cum. (ikili hariç), Gürcistan, Fransa tektip, İspanya, İtalya tektip ve transit, Kazakistan, Kırgızistan boş giriş-dönüş yükü, Lüksemburg, Macaristan ücretsiz (3.ülke hariç), Polonya/boş giriş-3.ülke, Özbekistan, Portekiz tektip, Romanya ücretsiz, Rusya, Slovenya 3.ülke, Sırbistan tektip, Ukrayna/boş giriş-3.ülke, Tacikistan(3.ülke hariç) ve Yunanistan ücretsiz ikili geçiş belgelerinin kullanılmış veya kullanılmamış haliyle iadesi zorunludur.Üyelerimizin bilgilerine önemle sunarız.

Son Paylaşımlar
Arşiv
Etiketlere Göre Ara
Bizi Takip Edin
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page