top of page

2019 Gümrük Ceza ve Fazla Mesai Ücretleri Belirlendi26 Aralık 2018 tarihli ve 30637 Sayılı Resmî Gazete ile yayınlanan 157 seri nolu Gümrük Genel Tebliği ile, 2018 yılı için yeniden değerleme oranı %23,73 olarak tespit edilmiş olup 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesi, 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 122 nci maddesi ve Gümrük Yönetmeliğinin 500 üncü ve 584 üncü maddelerinde yer alan tutarlar yeniden belirlenmiştir. Buna göre;


  • 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen usulsüzlük cezası 130,00 TL olarak,


  • 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 122 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen fazla çalışma ücreti ihracat için 12,00 TL diğer işlemler için 28,00 TL, (b) bendinde belirtilen Türk plakalı kamyonlar için fazla çalışma ücreti kamyon başına ihracat için 28,00 TL, diğer işlemler için 44,00 TL olarak,


  • Gümrük Yönetmeliğinin, 500 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen tutar 226.000,00 TL olarak, (b) bendinde belirtilen tutar 1.157.000,00 TL olarak, (c) bendinde belirtilen tutar 1.157.000,00 TL olarak,


  • Gümrük Yönetmeliğinin, 584 üncü maddesinde belirtilen usulsüzlük cezası 130,00 TL olarak

uygulanacaktır.

Söz konusu tutarlar, yayım tarihi olan 26 Aralık 2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.Üyelerimizin bilgilerine önemle sunarız.

Son Paylaşımlar
Arşiv
Bizi Takip Edin
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page