top of page

TIR Ön Beyan Uygulaması Bildirimlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar


Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmeye göre; 11/02/2017 tarihli ve 29976 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No:1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ hükümleri gereğince 25 Nisan 2017 itibariyle TIR karnesi kapsamında ülkemize yönelik yapılan ithalat ve transit taşımaları için elektronik ön beyan sunma zorunluluğu getirildiği belirtilmekte ve ön beyan uygulamasının bu tarihten beri IRU TIR EPD ile TIRCUS uygulamaları vasıtası ile başarıyla uygulandığı belirtilmektedir. Bakanlığın yazılım güncellemesi devam eden TIR-Transit Takip Programının yakın zamanda devreye alınmasının planlandığı ve ön beyanda girilen tüm bilgilerin varış gümrük idarelerine de aktarılmasının sağlanacağı bildirilmektedir. Ancak, taşıyıcılar tarafından bugüne kadar verilen ön beyanların hatalı veya eksik olmasından kaynaklanan sorunların ilgili Genel Müdürlüğe intikal ettiği ve özellikle parsiyel taşımalar başta olmak üzere verilen tüm ön beyanlarda eşya kap bilgisi, kap miktarı ve varış gümrük idarelerinin eksiksiz olarak beyan edilmesinin önem arz ettiği vurgulanmaktadır. Üyelerimizin bilgilerine önemle duyurulur.

Son Paylaşımlar
Arşiv
Bizi Takip Edin
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page