Bulgaristan 3. Ülke Geçiş Belgelerinin Kullanıma Açılması Hakkında !

October 24, 2018

 

 

Bilindiği üzere, Geçiş Belgeleri Dağıtım Esasları Yönergesi’nin 14 üncü maddesi Dağıtım Usulü bölümünün son paragrafı gereğince, Bulgaristan 3. ülke geçiş belgelerinin % 50 si ülkemizi transit geçerek Bulgaristan'a taşıma yapacak taşıtlara tahsis edilmektedir.
 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Derneğimize gönderilen yazıda, konuyla ilgili olarak GEBOS otomasyon sisteminde yapılan incelemede, Bulgaristan Makamlarından temin edilen 3. ülke geçiş belgelerinden 426 adedinin daha ülkemizden transit geçme şartı aranmaksızın Bulgaristan'a veya Bulgaristan'dan yapılacak 3.ülke taşımaları için kullanıma açılması Bakanlık tarafından istenilmiştir.
 
Ancak, GEBOS otomasyon sisteminde yapılan incelemede, Bulgaristan makamlarından temin edilen 1.l00 adet Bulgaristan 3. ülke geçiş belgesinden; ülkemizi transit geçerek Bulgaristan'a taşıma yapacak taşımalar için ayrılan 124 adet 3.ülke geçiş belgesinden 98 adet, ülkemizi transit geçme koşulu aranmaksızın yapılacak taşımalar için ayrılan 976 adet Bulgaristan 3. ülke geçiş belgesinden ise sadece 12 adet geçiş belgesi mevcudu bulunduğu tespit edilmiştir.
 
Bu gelişmeler ışığında, transit geçme şartı aranarak dağıtılması gereken 124 adet Bulgaristan 3. ülke geçiş belgesinden 70 adedinin daha ülkemizden transit geçme şartı aranmaksızın Bulgaristan'a veya Bulgaristan'dan yapılacak 3. ülke taşımaları için kullanıma açılması Geçiş Belgeleri Dağıtım Esasları Yönergesi’nin 25 inci maddesi uyarınca uygun görüldüğü belirtilmiştir.
 
Operasyon programı yapılırken Sınır Kapıları Belge Dağıtım Ofislerinden bilgi alınmasını rica ederiz.

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Son Paylaşımlar
Please reload

Arşiv
Please reload

Etiketlere Göre Ara
Please reload

Bizi Takip Edin
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square