AĞUSTOS 2018 TAŞIMACILIK İSTATİSTİKLERİ RAPORU YAYINLANDI

İHRACAT TAŞIMALARI

UND’nin derlediği verilere göre; 2018 yılı Ocak-Ağustos toplamında, Türk araçları bir önceki yılın aynı dönemine göre%5 düşüş ile 782.716 adet, Yabancı araçlar %7 büyüme ile 228.237 adet taşıma gerçekleştirdiler. Türk ve Yabancı araçlar toplamda %2 düşüş yaşadılar ve ilk 8 ayda toplam 1.010.953 adet ihracat taşıması gerçekleştirildi. İhracat taşımalarının %77‘si Türk, %23’ü ise Yabancı plakalı araçlar ile yapıldı. İhracat taşımalarımızda %37 oranında büyük bir paya sahip olan Irak’ı hariç tutacak olur isek; Türk araçlar bir önceki yılın aynı dönemine göre %2 düşüş yaşadılar, Yabancı araçlar ise %7 büyüme sağladılar. Suriye’ye yapılan taşımalar %24 düşüş yaşadı, Geçen yıl ilk 2 aylık dönemde hızlı başlayan Irak pazarı da geçen yıla oranla %9 düşüş gösteriyor. Irak ve Suriye’deki düşüş Ortadoğu ülkeleri toplamını da etkilediği için Ortadoğu’da %13 düşüş olduğu görülüyor. Avrupa’nın genelinde yaşanan artış eğilimi özellikle komşu ülkelerde; Romanya %22, Yunanistan %12, Bulgaristan %23 olmak üzere olumlu etkilere sebep oldu. Polonya, Macaristan ve Avusturya gibi Orta Avrupa ülkelerinde de %10’e varan artışlar dikkat çekiyor. Avrupa ülkelerine toplamda %7 artış yaşandı. Avrupa ülkeleri ile yapılan KUKK toplantılarında alınan olumlu sonuçlar ile birlikte Avrupa ülkelerine ihracat taşımalarımız artmaya devam etmektedir. Eylül ayı içerisinde teslim alınacağı öngörülen Macaristan Transit geçiş belgeleri ile birlikte AB ülkelerine yapılan ihracatın daha da rahatlayacağı düşünülüyor. 2017 yılında Nahcivan ve Azerbaycan’a yapılan ihracat pazarında azalma görülmüştü, 2018 yılı İlk 8 ay toplamında ise Nahcivan’a %2, Azerbaycan’a %12 artış olduğu görülüyor. Gürcistan’a yapılan ihracat taşımalarında ise Türk araçlarının payları %6 oranında düştü ve Gürcistan plakalı araçlar pazarda yükselişe geçtiler. Türk araçlarının İran’a yaptığı ihracat taşımalarında da %20 düşüş görülüyor. İran araçları ise Türkiye’den yaptığı ihracat taşımalarında %20 oranında artış gösteriyorlar.

Türkmenistan’a yapılan taşımalarda %59 oranında ciddi düşüş olduğu görülmektedir. Bu konuda yapılan araştırmalarımızda, Türkmenistan’daki mevcut projelerin tamamlanması ve aynı ölçekte yeni projeler olmaması, ihracat taşımalarımızı olumsuz etkilemektedir. Türkmenistan taşımaları düşüşe geçmesine rağmen, Özbekistan taşımalarında ise %56 oranında artış yaşanıyor. Türkmenistan pazarındaki azalış, Özbekistan’a artan pazarımız ve Rusya’ya artan pazarımız ile ikame ediliyor. Mayıs ayı içerisinde Semerkant’ta gerçekleştirilen Özbekistan-Türkiye KUKK toplantısı ile birlikte %50 artan geçiş belgesi kotası ile birlikte Özbekistan’a olan taşımalarımız daha da artmıştır ve kotası dolan belgeler için ek 6.000 adet belge Ağustos ayı içerisinde alınmıştır. Eylül ayı içerisinde yapılacak toplantılar ile Özbekistan ile ilişkilerin daha da artacağı öngörülmektedir. BDT ülkelerine yapılan taşımalarda en önemli yere sahip Rusya Federasyonu’na baktığımızda bu yıl taşımaların hızla yükselişe geçmesi ile birlikte ihracat taşımalarımızda %354 oranında artış olduğu görülüyor. Öyle ki Rusya için aylık dönemlerde açılan geçiş belgeleri Mayıs ayında yeterli gelmediği için ek 700 adet belge, Haziran ayında da ek 500 adet belge kullanıma açılmıştı. Temmuz’da 100 ve Ağustos ise 200, Eylül ayında 300 adet ek belge kullanıma açılmıştı. Sektörden gelen talepler doğrultusunda Eylül ayında Rusya’da kalan belgelerin tümü genel kullanıma açılmıştır. Eylül ayında Belarus ile yapılan KUKK toplantısında olumlu sonuçlar alınarak dönülmüştür, Rusya belgelerinin erken tükeneceği düşünüldüğünde ise Belarus v.b. ülkeler üzerinden taşımaların devam edeceği öngörülmektedir. Bununla birlikte, ulaşımın Rusya üzerinden transit geçerek sağlandığı güzergâhlarda da taşımaların arttığını görüyoruz. Altyapı yatırımları ve süren inşaat projelerinin artması ile birlikte, ihracat taşımalarımızda Ukrayna’ya %52 oranında artış yaşanmıştır. Moldova’ya ise %24 oranında artış görülmektedir. BDT ve Orta Asya ülkelerine Ocak-Temmuz toplamında %1 artış yaşanmıştır.

Son Paylaşımlar
Arşiv
Etiketlere Göre Ara
Bizi Takip Edin
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square