April 30, 2020

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda Corona Virüs nedeniyle,

  • UBAK İzin Belgesinin tek yönde en az 6 sefer kullanılması zorunluluğu Temmuz ayı sonuna kadar uzatılmıştır.

  • UBAK İzin Belgelerini 6 seferden az kullanan firmaların ceza puanı uyg...

April 20, 2020

Bilindiği üzere, 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 4857 sayılı İş Kanunu’na geçici 10’uncu madde eklenerek işverenlere işçilerini...

April 20, 2020

Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuru kapsamında, koronavirüs (Covid-19) yayılımının önlenmesi ve vatandaşlara etkisinin en aza indirilmesi teminen; 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği (KTY) çerçevesinde...

April 20, 2020

30 Nisan 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2019 hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 1 Haziran 2020 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Üyelerimizin bilgile...

April 20, 2020

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan pandemi sürecinde ticareti taşıyan nakliyecilere yönelik teşekkür yayınladı.

Pekcan “Pandemi süresince ülkemizin ve ticaret ortaklarımızın ihtiyaçlarının karşılanması için büyük bir sorumluluk alarak fedakarca çalışan uluslararası nakliyecil...

April 20, 2020

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Covid-19 salgını nedeniyle araç muayenelerine ilişkin yayınlanan Genelge kapsamında aşağıdaki hükümler paylaşılmıştır:

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 35 inci maddesinde "Muayene süres...

April 20, 2020

Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından iletilen bilgilendirme kapsamında, Azerbaycan'da tır parklarında yaşanan sorunlara ilişkin Dışişleri Bakanlığı'nın 15 Nisan 2020 tarih ve 31244819 sayılı yazısının bir örneği paylaşılmıştır.

Dışişleri Bakanlığı'n...

April 10, 2020

Federal Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer tarafından imzalanan genelgede; 17 Mart 2020 veya 17 Mart 2020 sonrası ve bu genelgenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Federal Almanya topraklarına seyahat etmiş ve genelgenin yürürlüğe girdiği tarih itibaren Federal Alma...

April 7, 2020

Derneğimize yapılan bilgilendirmeye göre İtalya Büyükelçisi tarafından iletilen bilgiye istinaden İtalya Ankara Büyükelçiliği ve İzmir Konsolosluğu ile ilgili VFS Global ofislerinin sınırlı saatlerde de olsa Tır şoförü Schengen vize başvurularının kabulü için açık tutu...

April 7, 2020

 Bildiğiniz gibi Covid-19 salgını nedeniyle ülkemizde ve tüm Avrupa' da önleyici düzenlemeler yapılmaktadır. bunlardan en önemlisi de insanların toplu halde bir arada bulunmasının engellenmesidir.

Bu kapsamda Sete Limanı da şoförlerin limanda toplanmalarını engellemek a...