December 31, 2018

2019  yılına ait Fransa Tektip Geçiş Belgeleri 31.12.2018 (Bugün ) tarihi  itibari ile genel kullanıma açılmıştır.


Dağıtıma açılan Geçiş Belgelerinin tamamı ve 15.01.2019 tarihinde dağıtıma açılacak olan Çok Girişli Fransa Geçiş Belgelerin tamamı Euro 5 ve üzeri a...

December 31, 2018

Süresi içinde teslim alınmamış 2019 yılı UBAK İzin Belgelerinin yeniden tahsisinde UBAK İzin Belgesi almaya hak kazanan firmalar listedeki belge numaralarının karşısında belirtilen ödeme numaraları ile Ziraat Bankası şubelerinden, internet bankacılığı işlemlerinden ve...

December 27, 2018

26 Aralık 2018 tarihli ve 30637 Sayılı Resmî Gazete ile yayınlanan 157 seri nolu Gümrük Genel Tebliği ile, 2018 yılı için yeniden değerleme oranı %23,73 olarak tespit edilmiş olup 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesi, 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddeler...

December 27, 2018

Bulgaristan’da uygulanan mevcut vignette sistemi 1 Ocak 2019 tarhi itibariyle Electronic Toll Collection System olarak degisecektir.  

  • 01.01.2019’dan itibaren tüm hafif ve ağir araçlar için e-vignette geçerli olacaktır.

 
Aşağıda bu konuyla ilgili bilgilendir...

December 26, 2018

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci Maddesinin İkinci Fıkrası Uyarınca, Sigorta Primine Esas Kazanç Alt Sınırı Üzerinden Uygulanacak İlave Puan, İlave Puan Uygulanacak İller ve Uygulama Süresi Hakkındaki Kararda Değişiklik Yapılmas...

December 26, 2018

Asgari Ücret tespit komisyonu 2019 yılı asgari ücret tutarını açıkladı. 1 Ocak 2019'dan itibaren geçerli olacak asgari ücret  % 26.5 artış ile brüt 2 bin 558 lira oldu Net 2 bin 20 lira oldu.

December 20, 2018

IRU tarafından iletilen bilgiye göre, Romanya Hükümeti’nin kararı ile 24 ve 31 Aralık 2018 tarihleri tatil ilan edilmiştir. Bu nedenle, 7.5t MPW üzerindeki araçlar için DN 7 numaralı yol üzerinde Pitesti (çıkış) – Ramnicu Valcea – Vestem (DN7 - DN1 bağlantı noktaları)...

December 20, 2018

Bilindiği üzere, Ticaret Bakanlığı tarafından 18.12.20118 tarihi itibari ile Bulgaristan’a giden yükleri taşıyan araçların Hamzabeyli Sınır Kapısından çıkış yapacağı şeklinde talimat yayınlanmış idi.
 
Bakanlık tarafından yapılan son duyuru ile yukarıda anılan talimatı...

December 20, 2018

TOBB bünyesinde Ankara' da gerçekleştirililen toplantıda sektörün güncel sorunları vurgulanıp çözüm önerileri dile getirilmiştir.

Sektörün ivedi olarak yeni bir yönetmeliğe ihtiyacı olduğu belirtilmiş Yönetmelik Taslağının bir an önce yürürlüğe girmesi vurgulanmıştır.

De...

December 20, 2018

6740 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve Bakanlar Kurulunun 2017/9721 sayılı kararı ile Bireysel Emeklilik Sistemine otomatik olarak dahil edilmesinde aşağıdaki kademeli geçiş öngörülmüştür.

Özel Sektör Ça...